Dofinansuj poprawę efektywności energetycznej firmy

Uwaga duży przedsiębiorco! Planujesz prace termomodernizacyjne, chcesz poprawić efektywność energetyczną swoich linii produkcyjnych lub chcesz skorzystać z OZE? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (NFOŚiGW) ogłosił dla Ciebie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 1.2).

Czy możesz otrzymać dofinansowanie na termomodernizację lub poprawę efektywności energetycznej firmy?

Jeżeli jesteś dużym przedsiębiorcom, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru wniosków. Powyższe oznacza również, że o dotację nie mogą ubiegać się w tym przypadku przedsiębiorcy z sektora MSP tzn. mikro, małe i średnie firmy.

Na jakie wydatki możesz otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmie projekty inwestycyjne dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Projekty muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego a ich podstawowym celem ma być poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Celem mogą być również zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, polegające m.in. na:

  • przebudowie linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach;
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
  • budowie lub przebudowie lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Jednocześnie, integralną częścią każdego projektu musi być wdrożenie w przedsiębiorstwie inteligentnych systemów zarządzania energią  (o ile Twoja firma nie posiada jeszcze takiego systemu).

Jakie można otrzymać dofinansowanie?

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania Twojej inwestycji nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych. Dokładne poziomy dofinansowania poszczególnych wydatków określa „Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania„.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 czerwca 2016 roku i będzie trwał do 31 sierpnia 2016 roku.