Dotacje dla firm na promocję na zagranicznych rynkach

Jeżeli myślisz o podbiciu zagranicznych rynków swoją ofertą – to program „Go to Brand” – jest dla Ciebie stworzony. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyjmuje od przedsiębiorców z całego kraju wnioski o dofinansowanie na wsparcie dotacyjne w promocji polskich marek produktowych. To wszystko możliwe jest w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR 3.3.3).

Czy możesz ubiegać się o dofinansowanie?

Dotację w ramach „Go to Brand” mogą otrzymać przedsiębiorcy posiadający status MSP, tzn.:

 • mikroprzedsiębiorcy,
 • mali przedsiębiorcy,
 • średni przedsiębiorcy.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu w ramach bieżącego konkursu „Go to Brand” będzie przyznawane projektom dotyczącym uczestniczenia przez przedsiębiorców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (programy realizowane w ramach poddziałania 3.3.2 POIR 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju).
Celem każdego projektu musi być promowanie marek produktowych (wyrobów lub usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, jak również promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Na ten moment, lista branż dla których zatwierdzono branżowe programy promocji wygląda następująco:
– polskie specjalności żywnościowe,
– IT/ICT,
– meblarska,
– jachty i łodzie rekreacyjne,
– kosmetyczna,
– usług prozdrowotnych,
– sprzęt medyczny.

Należy mieć przy tym na uwadze to, iż powyższa lista będzie w przyszłości modyfikowana, co oznacza, że wraz z kolejnymi naborami wniosków o dofinansowanie do „Go to Brand” pojawią się na niej nowe branże.

Jakie wydatki podlegają dofinansowaniu?

 • usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa,
 • szkoleń,
 • podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach (diety, noclegi, przejazdy),
 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • opłaty rejestracyjnej za udział w targach,
 • organizacji stoiska wystawowego,
 • reklamy w mediach targowych,
  organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej (m.in. katering, miejsca hotelowe dla gości pokazu),
 • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • informacyjno-promocyjne projektu (ulotki, gadżety, spoty itp.).

Jakie możesz otrzymać dofinansowanie?

Poziom dofinansowania projektu w ramach „Go to Brand” jest uzależniony od wybranej przez przedsiębiorcę formy finansowania inwestycji – do wyboru mamy w tym przypadku finansowanie projektu w ramach pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis. Dla obydwu typów pomocy przewidziano różne poziomy dofinansowania kosztów kwalifikowanych. Niezależnie od wybory tupu pomocy, każdorazowo maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 1 mln zł.

Rodzaj pomocy Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych
Dofinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego pomoc publiczna do 50%
Dofinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego w ramach pomocy publicznej oraz sfinansowanie pozostałych kosztów projektu w ramach pomocy de minimis pomoc publiczna oraz pomoc de minimis do 50%
Dofinansowanie kosztów projektu wyłącznie w ramach pomocy de minimis: pomoc de minimis
– dla średniego przedsiębiorcy do 60%
– dla małego przedsiębiorcy do 75%
– dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego do 80%
– dla pozostałych mikroprzedsiębiorców do 85%

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 POIR można składać do 5 sierpnia 2016 roku.

Więcej informacji na temat „Go to Brand” znajdziecie Państwo tutaj. Zapraszamy Państwa również na indywidualne spotkanie z naszymi specjalistami, którzy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania w temacie powyższego naboru wniosków.