Firmy z zachodniopomorskiego znów mogą sięgać po dotacje

Po raz kolejny w tym roku przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zrealizować planowaną inwestycję na obszarze województwa zachodniopomorskiego mogą otrzymać dotację unijną na rozwój swojej działalności. Dotacje będą wypłacane firmom w ramach Działania 1.5 RPO WZ.

Jacy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację w ramach Działania 1.5 RPO WZ?

Dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie przedsiębiorcom, którzy posiadają status MSP tzn. są mikro, małymi lub średnimi firmami. Jednocześnie, Twój projekt musi być realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego – bez znaczenia, czy będzie to duże miasto takie jak Szczecin, Koszalin lub Stargard, czy też mniejsza miejscowość lub obszar wiejski.

Jednocześnie, projekt musi wpisywać się w jedną z poniższych inteligentnymi specjalizacjami Pomorza Zachodniego:
– wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
– zaawansowane wyroby metalowe,
– produkty drzewno-meblarskie,
– opakowania przyjazne środowisku,
– produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
– nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
– multimodalny transport i logistyka,
– produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Jeżeli chcesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 RPO WZ, Twoja inwestycja musi prowadzić do:
– stworzenia nowego produktu / usługi lub
– stworzenia znacząco ulepszonego produktu / usługi lub
– poprawy efektywności produkcji lub
– istotnej zmiany procesu produkcji.

Realizując jeden z powyższych celów możesz otrzymać dofinansowanie na takie wydatki jak zakup:

  • gruntów, budynków lub budowli,
  • robót budowlanych,
  • materiałów budowlanych,
  • maszyn,
  • urządzeń,
  • kompleksowych linii produkcyjnych,
  • wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowanie).

Jak wygląda finansowanie projektu ?

Kwota maksymalnego dofinansowania 4 mln zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 400 000,00 zł
Dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw 55% wydatków kwalifikowanych
Dofinansowanie dla średnich przedsiębiorstw 45% wydatków kwalifikowanych

Kiedy podpiszesz już umowę o dofinansowanie możesz finansować projekt na kilka sposobów:

  • pobierając dofinansowanie w formie zaliczek (dofinansowanie zostanie wypłacone w transzach, z góry),
  • ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot częsci poniesionych kosztów,
  • możesz również łączyć obie te metody.

Dodatkowe informacje na temat Działania 1.5 RPO WZ znajdziecie Państwo w naszym informatorze. Zapraszamy również na indywidualne spotkanie z naszymi doradcami, którzy udzielą Państwu wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania związane z aplikowaniem w ramach Działania 1.5 RPO WZ oraz przygotują pełen wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.