Dotacje dla średnich przedsiębiorstw w woj. lubelskim

30 grudnia 2016 roku Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do średnich przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa z sektora MŚP z wyłączeniem mikro i małych przedsiębiorstw).

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
  3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
  4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Jaki jest poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych?

Ubiegając się o dotację unijną w ramach niniejszego działania Unia Europejska dofinansuje Ci maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych przewidzianych w Twoim projekcie.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków kończy się z dniem 10 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat niniejszego naboru wniosków uzyskasz pod tutaj. Zachęcamy również do kontaktu bezpośredni z naszymi Doradcami, którzy mogą pomóc Ci w opracowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej.