Dotacje UE na produkcję gier komputerowych – GameINN

Poszukujesz dofinansowania na produkcję gier wideo? Chcesz rozpocząć pracę nad nowymi algorytmami, które zostaną wykorzystane w tworzonych przez rynek grach? Sięgnij po dotację w ramach GameINN.W dniu 28 kwietnia 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 1.2 POIR). Typem projektów objętych naborem będą projekty w ramach programu sektorowego GameINN, wspierającego branżę gier wideo.

Kto może ubiegać się o dotację GameINN?

O dofinansowanie na produkcję gier video mogą ubiegać się:

– przedsiębiorcy,
– konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Czy są jakieś progi kwotowe dla wartości inwestycji?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 500 000 zł. Jednocześnie, maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu nie może przekroczyć kwoty 20 000 000 zł.

Czy można zlecić część prac podwykonawcy?

Realizując projekt w ramach GameINN możesz powierzyć części prac B+R w podwykonawcy. Pamiętaj jednak, że wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

  • 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę,
  • 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Obszary badawcze GameINN

Jeżeli chcesz przystąpić do GameINN musisz „dopasować” swój projekt do jednego ze wskazanych obszarów badawczych. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu, stanowiącym załącznik (link) do Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Obszar badawczy Nazwa obszaru (bez wyodrębnienia i tematów badawczych)
A Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo
B Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania
C Zastosowanie Sztucznej Inteligencji
D Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji
E Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online
F Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier
G Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków o dofinansowanie – od 1 czerwca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. Jednocześnie, po zawarciu umowy o dofinansowanie przedsiębiorca może realizować swój projekt maksymalnie przez okres 3 lat.

Zainteresował Cię ta informacja? Chcesz przystąpić do konkursu GameINN – skontaktuj się z nami.