Dotacje na infrastrukturę badawczo-rozwojową w firmach

Firmy, które planują utworzenie lub rozbudowę własnego centrum badawczo-rozwojowego na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą ubiegać się o dotacje unijne w ramach Działania 1.2 RPO WZ. Celem projektów podlegających dofinansowaniu jest tworzenie lub rozwój działów badawczo-rozwojowych, które posłużą przedsiębiorcom do prowadzenia badań nad rozwojem nowych lub udoskonalaniu istniejących produktów i usług.

Jakie projekty będą podlegały dofinansowaniu?

W ramach ogłoszonego konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę B+R zachodniopomorskich przedsiębiorstw, podejmowane w niżej wymienionych branżach lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych.

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na rozwój infrastruktury B+R?

O dotację unijną na utworzenie lub doposażenie własnego centrum badawczo-rozwojowego w ramach Działania 1.2 RPO WZ mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy będą realizować swój projekt na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Zgodnie z regulaminem konkursu dotacja unijna może być udzielona na rzecz:
– mikroprzedsiębiorcy,
– małego przedsiębiorcy,
– średniego przedsiębiorcy,
– dużego przedsiębiorcy.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Dotacja unijna może być przeznaczona na zakup:

 • środków trwałych (np. aparatury badawczej, laboratoryjnej),
 • nieruchomości,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • licencji, know-how, patentów itp. (tzw. wartości niematerialnych i prawnych),
 • usług szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia prac B+R.

Jakie możesz otrzymać dofinansowanie?

Poziom dofinansowania waha się od 35% do 55% i jest uzależniony od statusu firmy.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

– mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
– średnie przedsiębiorstwa – 45%
– duże przedsiębiorstwa – 35%

Ponadto,
– maksymalna wartość dofinansowania to: 5 000 000 zł
– minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to: 500 000 zł

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 2 marca 2018 r.

Jeżeli jesteś zainteresowany aplikowaniem o dotację w ramach Działania 1.2 RPO WZ odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji – nasi doradcy udzielą Ci wyczerpujących informacji na temat przedmiotowego konkursu oraz pomogą Ci w przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami. Nie masz czasu na spotkanie? – zadzwoń lub napisz do nas.