Dotacje UE dla zachodniopomorskich firm w 2018 roku

Z miesięcznym wyprzedzeniem, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego opublikował harmonogram składania wniosków o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na 2018 rok. 

Sporo dotacji UE dla zachodniopomorskich firm

Z dokumentu wynika, że zachodniopomorscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie z czterech różnych źródeł:

  • Działanie 1.1 RPO WZ (zobacz więcej) ‘Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw’ – składanie wniosków o dofinansowanie będzie możliwe w dwóch terminach: do 2 marca 2018 roku i do 4 stycznia 2019 roku.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów badawczo-rozwojowych, prowadzonych przez przedsiębiorców z sektora MSP a także duże firmy oraz partnerstwa naukowo-przemysłowe.

  • Działanie 1.2 RPO WZ  (zobacz więcej) ‘Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach’ – składanie wniosków o dofinansowanie będzie możliwe w terminie do 2 marca 2018 roku.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dotacje UE będą przyznawane przedsiębiorcom na tworzenie, rozwój i wyposażenie własnych działów badawczo-rozwojowych.

  • Działanie 1.5 RPO WZ ‘Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji’. Składanie wniosków o dofinansowanie odbędzie się w terminie do 4 stycznia 2019 roku.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowane będą projekty, których celem będzie wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnych – przynajmniej na skalę regionalną – produktów lub usług.

  • Działanie 1.6 RPO WZ ‘Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia’. Składanie wniosków o dofinansowanie odbędzie się w terminie do 30 lipca 2018 roku.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie unijne będzie udzielane na inwestycje produkcyjne, których podstawowym celem jest wygenerowanie minimum 10 nowych miejsc pracy.

Nabory do dwóch z wyżej wymienionych działań (Działanie 1.1 RPO WZ i 1.2 RPO WZ) są już ogłoszone, więc znamy więcej szczegółów na ich temat, które znajdziecie Państwo w oddzielnych dedykowanych im artykułach (patrz linki wyżej).

Zapraszamy do lektury.