Dotacje dla zachodniopomorskich firm na projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw stanowi jeden z głównych priorytetów obecnych funduszy unijnych. Przedsiębiorcy chcący realizować swoje projekty B+R na terenie województwa zachodniopomorskiego – mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 RPO WZ “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” – Typ 2 “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej”.

Jakiego typu projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru wniosków, dofinansowaniu podlegać będą projekty z tzw. typu 2 tzn. “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej”.

Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w niżej wymienionych branżach lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej) albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

O czym musisz pamiętać przygotowując swój projekt?

Podejmując decyzję o przystąpieniu do konkursu musisz wiedzieć, że:

 • projekt nie może składać się wyłącznie z jednego etapu – etapu pierwszej produkcji,
 • w ramach realizowanego projektu nie można rozpocząć produkcji na skalę masową.

Wsparcie obejmuje:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej) lub
 • eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).

Kto może ubiegać się o dotację w ramach Działania 1.1 RPO WZ?

Konkurs jest skierowany zarówno do przedsiębiorców z sektora MSP (mikro, małych i średnich firm), jak również dużych przedsiębiorstw oraz partnerstw naukowo-przemysłowych.

Na jakie wydatki można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach Działania 1.1 PO WZ może objąć następujące koszty:
– prace demonstracyjne,
– tworzenie prototypów,
– walidacja produktów,
– uruchomienie pierwszej produkcji (linia pilotażowa, testowanie, pierwsze wdrożenie przemysłowe).

Jakie możesz otrzymać dofinansowanie i do kiedy można składać wnioski?

Dofinansowanie jest uzależnione od rodzaju ponoszonych wydatków i waha się od 25% do aż 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych kryteriów.
Termin składania wniosków upływa w dniu 2 marca 2018 r.

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat warunków udziału w konkursie? Odwiedź nas lub skontaktuj się z nami, a nasi doradcy udzielą Ci wyczerpujących informacji.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie opracowania biznes planu oraz pozostałych załączników – zdaj się na nasze doświadczenie.