Dotacje w zachodniopomorskiego na laboratoria B+R

Firmy, które planują utworzenie lub rozbudowę własnego centrum badawczo-rozwojowego na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą ubiegać się o dotację unijne. Program obejmuje zarówno przedsiębiorców z dużych ośrodków miejskich, takich jak Szczecin, Koszalin, Świnoujście lub Stargard, jak również firmy z mniejszych miejscowości. Wejdź i dowiedz się więcej na temat dotacji unijnych w ramach naboru 1.2 RPO WZ.

Kto dysponuje środkami na budowę centrów B+R?

Środki przeznaczone na budowę lub rozbudowę laboratoriów B+R będą dystrybuowane wśród przedsiębiorców przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO WZ 1.2). Celem powyższego działania jest tworzenie lub rozbudowa – przez przedsiębiorców – laboratoriów badawczo-rozwojowych.

Czy możesz ubiegać się o dofinansowanie na rozwój infrastruktury B+R?

O dotację unijną na utworzenie lub doposażenie własnego laboratorium badawczo – rozwojowego w ramach Działania 1.2 RPO WZ mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy będą realizować swój projekt na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu dotacja unijna może być udzielona na rzecz:
– mikroprzedsiębiorcy,
– małego przedsiębiorcy,
– średniego przedsiębiorcy,
– dużego przedsiębiorcy.

Powyższe oznacza, że dofinansowanie mogą otrzymać również te firmy, które prowadzą swoją działalność poza granicami województwa zachodniopomorskiego, ale zdecydują się na realizację inwestycji w zachodniopomorskim.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Celem projektów realizowanych w ramach Działania 1.2 RPO WZ jest tworzenie działów badawczo-rozwojowych, które posłużą przedsiębiorcom do prowadzenia badań nad rozwojem nowych lub udoskonalaniu istniejących produktów i usług.

Preferowane będą te projekty, które wpiszą się w kluczowe dla województwa zachodniopomorskiego inteligentne specjalizacje:

  • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  • zaawansowane wyroby metalowe,
  • produkty drzewno-meblarskie,
  • opakowania przyjazne środowisku,
  • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  • multimodalny transport i logistyka,
  • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Dotacja unijna może być przeznaczona na zakup:
– środków trwałych (np. aparatury badawczej),
– nieruchomości,
– robót i materiałów budowlanych,
– licencji, know-how, patentów itp. (wartości niematerialnych i prawnych),
– usług szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia prac B+R.

Jakie możesz otrzymać dofinansowanie?

Poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od statusu MSP Twojej firmy – największe dofinansowanie otrzymają mikroprzedsiębiorcy (55% kosztów kwalifikowanych), o 10% mniejsze dofinansowanie otrzymają małe przedsiębiorstwa, natomiast w przypadku średnich przedsiębiorstw poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych jest na poziomie 35%.

Maksymalna wartość dofinansowania 5 000 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:  
– mikro i małe przedsiębiorstwa 55%
 – średnie przedsiębiorstwa 45%
 – duże przedsiębiorstwa 35%

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa dwa miesiące i zakończy się z dniem 30 września 2016 roku. Po tym terminie, projekty zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytoryczno-finansowej. Cała procedura oceny wniosków i przyznawania dofinansowania powinna zamknąć się w terminie ok. 4 miesięcy.

Więcej informacji na temat Działania 1.2 uzyskacie Państwo tutaj.

Jeżeli jesteś zainteresowany aplikowaniem o dotację w ramach Działania 1.2 RPO WZ odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji – nasi doradcy udzielą Ci wyczerpujących informacji na temat przedmiotowego konkursu oraz pomogą Ci w przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami. Nie masz czasu na spotkanie? – zadzwoń lub napisz do nas.