Harmonogram naborów wniosków w ramach POIR na 2017 r.

Opublikowano nowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na rok 2017. W bieżącym roku zaplanowano szereg ciekawych konkursów dla  sektora MSP oraz dużych przedsiębiorców z obszaru całego kraju. Przeczytaj i sprawdź, czy znajdzie się coś również dla Twojej firmy.

Jakie nabory wniosków przewidziano w ramach nowego harmonogramu?

W nowym harmonogramie POIR  przewidziano szereg konkursów, z czego  wg nas najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców to:

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Nabór będzie kierowany do mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców. Dofinansowanie sięga 80% kosztów kwalifikowanych i może być przeznaczone na projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

W roku 2017 przewidziano jeden nabór wniosków w ramach Działania 2.1 POIR, z budżetem 900 mln zł. Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które będą realizować projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych. Tym samym, w ramach inwestycji możliwy będzie zakup aparatury B+R. Działanie 2.1 dopuszcza również możliwość finansowania zakupu innej infrastruktury np. budynków. Poziom dofinansowania sięga 70%.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Konkurs jest kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie może być przyznane na zakup usług wyspecjalizowanych jednostek B+R, których zadaniem będzie opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu / usługi. Dofinansowanie wynosi 70% (nie więcej jak 280 000,00 zł), a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 400 000,00 zł.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Poddziałanie przewiduje udzielanie dofinansowania dla sektora MSP na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych wynosi 50%, a ich maksymalna wartość nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Dotacje unijne będą udzielane małym i średnim przedsiębiorcom zainteresowanym wdrożeniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Celem konkursu jest skierowanie środków na wdrożenie wyników prac projektów badawczych. Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 10 mln zł, a maksymalna kwota nie może przekroczyć 50 mln zł.

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Dotacje będą kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie sięga maksymalnie 70% i jest uzależniona od statusu firmy oraz obszaru realizacji projektu. Celem projektu musi być wdrożenie przez przedsiębiorstwo innowacji technologicznej.

Przejdź na stronę z aktualnym harmonogramem POIR na rok 2017.