Zachodniopomorskie regionalne i inteligentne specjalizacje

Rozpoczynający się okres programowania UE na lata 2014-2020 oraz idące za tym priorytety wyznaczone przez Komisję Europejską, stawiają przed poszczególnymi regionami kraju nowe wymagania związane z rozwojem ukierunkowanym na specjalizacje. Tym samym, poszczególne regiony (województwa) zdefiniowały w swoich dokumentach strategicznych obszary, które będą podlegać szczególnej promocji z uwagi na swój wyjątkowy potencjał lub charakter, stanowiący o ich przewadze konkurencyjnej nad pozostałymi obszarami kraju. Zgodnie z założeniami, koncentracja na określonych obszarach pozwoli uzyskać w poszczególnych województwach efekt skali, a także rozwijać wyróżniające i oryginalne obszary specjalizacji. Czytaj dalej Zachodniopomorskie regionalne i inteligentne specjalizacje