Kolejne dotacje na budowę sieci internetowych na obszarze białych plam

Jeszcze w tym roku – a dokładniej w listopadzie – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) planuje ogłosić kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 PO PCWyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach’.

3 konkurs POPC 1.1 rusza w grudniu 2017 r.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem, nabór wniosków ma się rozpocząć w grudniu 2017 roku i będzie przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Celem konkursu – podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich jego edycji – będzie realizacja inwestycji dotyczących zapewnienia możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (min. 30 Mb/s) na obszarze tzw. „białych plam„.

Obecnie trwają konsultacje, które określą, na jakich warunkach technicznych i organizacyjnych będzie można składać wnioski o dofinansowanie, a następnie realizować projekty z unijnym wsparciem. Jednocześnie, Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi odrębne konsultacje z ISP, których celem jest zidentyfikowanie tych obszarów, które w perspektywie 3 lat nie będą ujęte w planach inwestycyjnych dostawców usług internetowych, a na których nie ma obecnie możliwości świadczenia usług o charakterze NGA. Obszary te trafią do puli „białych plam”.

Na budowę infrastruktury internetu szerokopasmowego CPPC planuje przeznaczyć ponad 1 mld zł.