Oferta ARVADO

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm i instytucji oraz rozliczanie projektów, które uzyskały dofinansowanie

Skuteczne i profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania z UE, obejmujące:

opracowywanie dokumentacji unijnej na potrzeby projektów dofinansowanych m.in. z takich źródeł jak POPC, RPO, POIR, czy też FOŚiGW. Opracowana dokumentacja może obejmować:

  • wniosek o dofinansowanie unijne,
  • studium wykonalności (dla dowolnego typu inwestycji),
  • biznes plan,
  • analizę finansową,
  • harmonogram rzeczowo-finansowy,
  • wniosk o wydanie zaświadczeń NATURA 2000,

Kompleksowe, rzeczowe i finansowe rozliczanie projektów, które otrzymały dotacje unijne, obejmujące:

  • opracowywanie wniosków o płatność,
  • wsparcie przy wyborze wykonawcy inwestycji,
  • wsparcie w realizacji zadań promocyjnych projektu unijnego,
  • wsparcie w zakresie prowadzenia korespondencji z Instytucją,

Pozyskiwanie finansowania z wykorzystaniem instrumentów finansowych

Oferta skierowana jest do wszystkich tych inwestorów, którzy nie chcą lub nie mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje unijne, natomiast mają możliwość skorzystania ze zwrotnych, preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych, udzielanych przez banki z ramienia BGK.

Opracowywanie analiz finansowych na potrzeby dotacji unijnych oraz kredytów inwestycyjnych

Oferujemy usługi opracowywania analiz finansowych na potrzeby każdego typu inwestycji – począwszy od dużych projektów infrastrukturalnych, ubiegających się o dotacje unijne, po projekty mniejsze, których źródłem finansowania ma być np. kredyt bankowy lub pożyczka.

Opracowania środowiskowe