Rozliczanie projektów UE

Kompleksowe rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych jest procesem długotrwałym i mającym bardzo duży wpływ na płynność realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie unijne. Źle rozliczany projekt, prowadzi do powstawania zatorów finansowych oraz może skutkować nałożeniem na Beneficjenta dotkliwych kar finansowych. ARVADO Consulting oferuje swoim Klientom skuteczne i kompleksowe rozliczanie inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych, obejmujące m.in.

Przygotowanie suplementów do umowy o dofinansowanie

W momencie, kiedy otrzymasz informację, że Twojej inwestycji przyznano dofinansowanie unijne, wymagane będzie jak najszybsze przygotowanie suplementów do umowy o dofinansowanie. Nasi Doradcy skompletują za Ciebie wszelkie wymagane dokumenty i przygotują niezbędne załączniki.

Przygotowanie wniosków o płatność

Rozliczanie projektu unijnego polega przede wszystkim na składaniu wniosków o płatność, w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie. Wnioski te mogą mieć charakter wyłącznie sprawozdawczy, mogą być wnioskami o zaliczkę lub rozliczać transze otrzymanej zaliczki. Wystarczy, że prześlesz nam kilka wymaganych skanów dokumentów, a my przygotujemy dla Ciebie kompletny wniosek o płatność oraz zadbamy o to, aby został on złożony z zachowaniem wymaganych terminów.

Aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz harmonogramów przekazywania dofinansowania

Jakakolwiek zmiana planowanej kwoty wydatków w projekcie unijnym skutkuje koniecznością aktualizacji harmonogramów. Nasi Doradcy, na bazie otrzymanych od Klienta informacji, nanoszą wymagane korekty i składają harmonogramy w odpowiednim terminie.

Rozliczanie projektów unijnych - schemat obrazujący kompleksowość usług ARVADO Consulting

Pomoc doradczą w zakresie przeprowadzenia procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy

Istotnym punktem realizacji każdego projektu unijnego jest wybór wykonawców i dostawców. Każdy z Beneficjentów realizujących i rozliczających projekt unijny musi stosować się do procedur unijnych, a tym samym, musi stosować tzw. „zasadę konkurencyjności„.  Jest to szereg czynności oraz działań, jakie należy podjąć na etapie wyłaniania dostawców i wykonawców projektu. Nasi Doradcy pomogą Ci przebrnąć przez skomplikowane procedury unijne i podpowiedzą, w jaki sposób wyłonić kooperantów zgodnie z przepisami prawa oraz bez zbędnych opóźnień.

Pozostałe usługi z zakresu rozliczania projektów unijnych

  • aktualizację wniosku o dofinansowanie,
  • udzielanie merytorycznej pomocy przy prowadzonej przez Klienta, bieżącej kontroli zgodności realizowanego projektu,
  • udzielanie merytorycznej pomocy w konstruowaniu treści korespondencji prowadzonej z Instytucjami,
  • pomoc doradczą w zakresie publikacji zapytań ofertowych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) oraz w Bazie Konkurencyjności,
  • monitorowanie terminów urzędowych wyznaczonych przez poszczególne Instytucje,
  • pomoc doradczą w zakresie promocji projektu zgodnie z wytycznymi UE.