CPPC ogłosiło trzeci, ostatni nabór wniosków POPC 1.1

Wcześniej niż przewidywano, bo w dniu 10 listopada 2017 roku, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC 1.1).

Zespół PROVADO
Skuteczne doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach POPC 1.1 – provado.pl – o POPC 1. 1 wiemy wszystko

Działanie 1.1 POPC to najpopularniejsze źródło dotacji unijnych na budowę lub rozbudowę sieci internetu szerokopasmowego, wśród polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Z dotacji POPC 1.1, możliwa jest budowa zarówno sieci światłowodowych, jak i radiowych – o ile budowana / modernizowana sieć, ma charakter sieci NGA. Oznacza to w praktyce, że minimalna przepływność takiej sieci (do użytkownika końcowego), nie może być niższa niż 30 Mb/s.

Gdzie można realizować projekty w ramach trzeciego naboru POPC 1.1?

Dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC udzielane będzie na projekty realizowane na 33 obszarach tzw. “białych plam”. Obszary te znajdują się na terenie 9 województw:

 • dolnośląskiego (3  obszary),
 • kujawsko-pomorskiego (3 obszary),
 • lubelskiego (12 obszarów),
 • łódzkiego (1 obszar),
 • małopolskiego (3 obszary),
 • mazowieckiego (4 obszary, w tym 3 obszary obejmujące województwa sąsiednie),
 • podkarpackiego (2 obszary),
 • śląskiego (4 obszary),
 • zachodniopomorskiego (1 obszar).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie unijne są przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i duzi przedsiębiorcy.

Jak wysoką dotację można otrzymać w ramach POPC 1.1?

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 85%, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty dofinansowania, która została określona dla każdego obszaru oddzielnie.

Tym samym, w trzecim konkursie POPC 1.1, dla trzech obszarów dofinansowanie wynosi 82,5%:

 • 3.1.14.27a – RADOMSKI część A,
 • 3.1.14.27b – RADOMSKI część B,
 • 3.1.14.70 – PŁOCKI,

natomiast dla reszty obszarów poziom dofinansowania wynosi 85%.

Kwota środków, jaka została przeznaczona na obecny konkurs to prawie 2 miliardy, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Do kiedy można składać wnioski o dotację POPC 1.1?

Trzeci konkurs POPC 1.1 został podzielony na rundy. Pierwsza, obecna runda, rozpocznie się 11 grudnia 2017 r. i potrwa do 20 kwietnia 2018 r.. Rozstrzygnięcie rundy planowane jest na III kwartał 2018 roku. W wyniku podziału konkursu POPC 1.1 na rundy –  w przeciwieństwie do drugiego naboru POPC 1.1 – nie przewiduje się kolejnego konkursu dla obszarów, dla których nie zostanie złożony żaden wniosek . Będą natomiast ogłaszane kolejne rundy w ramach bieżącego konkursu (prawdopodobnie, maksymalnie dwie).