RPO WZ 1.1 – zachodniopomorskie

„Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

 • TYP 1: Małe projekty B+R
 • TYP 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

 • Typ projektu 1:
  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • Typ projektu 2:
  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  • partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Działanie ma na celu pobudzenie rozwoju sfery badawczo-rozwojowej w firmach ze Szczecina i całego województwa.

Wsparciem objęte będzie powstawanie innowacji od pomysłu do przygotowania do wdrożenia (wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji).
Dofinansowanie obejmuje prace badawczo-rozwojowe (tzw. B+R) m.in.:

 • realizację prac demontracyjnych i tworzenie prototypów,
 • czynności w zakresie walidacji produktów,
 • uruchomienie pierwszej produkcji (pierwsze wdrożenie przemysłowe po uruchomieniu linii pilotażowej, obejmujące testowanie, ale nie produkcja masowa i działalność gospodarcza).

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

 • Typ projektu 1:
  • Maksymalny poziom dofinansowania – 85%
  • Maksymalna wartość dofinansowania – 50.000 zł
 • Typ projektu 2:
  • Maksymalny poziom dofinansowania:
   • 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
   • 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
   • 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności.
 • Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych (w ramach premii za upowszechnianie wyników prac B+R).
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 5.000.000 zł

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE POMORZA ZACHODNIEGO:

Warunkiem otrzymania dotacji z funduszy unijnych jest tematyczne wpisanie się projektu w jedną z inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Wybór specjalizacji wybranych dla danego naboru publikowany jest wraz z dokumentacją konkursową.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Elementem projektu mogą być także działania w obszarze wzornictwa oraz uzyskanie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla wypracowanych rozwiązań technicznych i produktów.
 • Będzie możliwy zakup przez firmę wyników prac B+R w celu ich dalszego rozwinięcia i dostosowania do specyfiki przedsiębiorstwa (tzn. przedsięwzięcie musi obejmować także dalsze niezbędne prace rozwojowe).
 • Preferowane będą przedsięwzięcia, które służyć będą nawiązywaniu bądź rozwijaniu współpracy badawczo-rozwojowej z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę.
 • Premiowane będą przedsięwzięcia, które wspierać będą współpracę w obszarze prac badawczo-rozwojowych lub transfer wyników prac badawczo-rozwojowych z uczelni zachodniopomorskich.
 • Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie konkursu lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości.