RPO WZ 1.15 – zachodniopomorskie

„Wsparcie kooperacyjne przedsiębiorstw”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

  • Typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne.
  • Typ 2: Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji.
  • Typ 3: Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

  • Dla typu 1 projektu – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
  • Dla typu 2 i 3 projektu – Wykonawca programu ekspansji lub organizator przedsięwzięcia kooperacyjnego, z zastrzeżeniem warunków zapisanych w regulaminie.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

  • W projektach objętych pomocą de minimis w ramach typu 1, 2 i 3 maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.
  • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną w ramach typu 1 maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
  • Maksymalne dofinansowanie w ramach projektów typu 1 oraz łącznie w ramach projektów typu 1 i 2 to 150 000,00 zł.
  • Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu w ramach projektów typu 2 nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.