Dotacje na termomodernizację w zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim ruszyły dotacje unijne na „Modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych„. Dofinansowanie udzielane będzie na kompleksową termomodernizację rozszerzoną o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej w budynkach wielomieszkaniowych (np. modernizacja klimatyzacji, wymiana oświetlenia). Jeżeli planujesz prace termomodernizacyjne i Twój projekt będzie realizowany poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym (SOM) skorzystaj ze środków 2.7 RPO WZ. Jeśli Twoja inwestycja będzie realizowana na obszarze SOM – przeczytaj o dofinansowaniu w ramach Działania 2.8 RPO WZ.

Kto może ubiegać się o dotację w ramach 2.7 RPO WZ?

O dofinansowanie na prace termomodernizacyjne w ramach Działania 2.7 RPO WZ mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS),
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • organizacje pozarządowe.

Jakie prace termomodernizacyjne podlegają dofinansowaniu?

Katalog wydatków, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.7 RPO WZ jest stosunkowo szeroki. Zawiera między innymi takie wydatki jak:
– wydatki na prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne o ile są powiązane z pracami termomodernizacyjnymi lub instalacjami OZE,
– wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej inwestycji,
– wydatki na usługi dotyczące kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem,
– koszty promocji projektu w zakresie określonym przez Unię Europejską.

Szczegółowy katalog wydatków znajdziesz na naszej stronie poświęconej Działaniu 2.7 RPO WZ.

Jakie można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie inwestycji w ramach niniejszego konkursu nie może przekroczyć 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Konkurs nie nakłada na inwestora żadnych ograniczeń w zakresie maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych lub maksymalnej kwoty dofinansowania o jaką można się ubiegać w ramach konkursu.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie na działania termomodernizacyjne można składać do 30 listopada 2016 roku.

Planujesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 2.7 RPO WZ? – zdaj się na doświadczenie naszych doradców, którzy przygotują dla Ciebie kompleksową dokumentację aplikacyjną, a po przyznaniu Ci dofinansowania zajmą się rozliczaniem rzeczowo-finansowym Twojego projektu.