Weź dofinansowanie na budowę sieci w ramach POPC 1.1

W dniu 30 września 2016 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (w skrócie POPC 1.1).

Nabór będzie trwał do 9 stycznia 2017 roku.

Firmy zainteresowane złożeniem wniosku zachęcamy do kontaktu.