Dofinansowanie na termomodernizację w zachodniopom.

Modernizacja energetyczna – powszechnie zwana termomodernizacją – wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, to jeden z bardziej popularnych tematów z zakresu dotacji unijnych. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy (tj. czerwiec – lipiec 2017 roku) potencjalni beneficjenci takich właśnie projektów –  realizowanych na obszarze województwa zachodniopomorskiego – będą mogli składać swoje wnioski o bezzwrotne dofinansowanie na termomodernizację.

Możliwości uzyskania dofinansowania będą dwie w ramach następujących działań RPO WZ:

Jakiego typu projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

W obu ww. działaniach dofinansowanie na termomodernizację będzie przyznawane na projekty z zakresu kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 • działanie 2.7 RPO WZ dotyczy obszaru całego województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem obszaru SOM (dla którego przeznaczone jest działanie 2.8) oraz z wyłączeniem miasta Koszalin i Kołobrzeg.
 • działanie 2.8 RPO WZ dotyczy tylko i wyłącznie terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), czyli następujących gmin:
  • Miasto Szczecin,
  • Dobra (Szczecińska),
  • Goleniów,
  • Gryfino,
  • Kobylanka,
  • Kołbaskowo,
  • Nowe Warpno,
  • Police,
  • Stare Czarnowo,
  • Stargard Szczeciński,
  • Miasto Stargard,
  • Stepnica,
  • Miasto Świnoujście.

Kto może otrzymać pomoc finansową w ramach konkursu?

Lista potencjalnych wnioskodawców dla obu ww. działań jest różna i tak:

w działaniu 2.7 RPO WZ o dofinansowanie mogą starać się:

1) wspólnoty mieszkaniowe,
2) spółdzielnie mieszkaniowe.

w działaniu 2.8 RPO WZ o dofinansowanie mogą starać się:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2) jednostki organizacyjne jst,
3) towarzystwa budownictwa społecznego,
4) wspólnoty mieszkaniowe,
5) spółdzielnie mieszkaniowe,
6) organizacje pozarządowe.

Na jakie wydatki związane z termomodernizacją można otrzymać dotację?

W obu działaniach do dofinansowania kwalifikują się następujące wydatki:

 • przygotowanie dokumentacji projektu (w tym m.in. studium wykonalności i audyt energetyczny);
 • usługi dotyczące czynności w procesie budowlanym (np. inspektorzy, inżynierowie);
 • prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne związane z realizowaną inwestycją;
 • obowiązkowa informacja i promocja projektu (np. tablica pamiątkowa).

Jakie można otrzymać dofinansowanie na termomodernizację?

Poziom dofinansowania na termomodernizację w obu działaniach jest różny i wygląda następująco:
w działaniu 2.7 RPO WZ poziom dofinansowania uzależniony będzie od oszczędności energii tj. wzrostu efektywności energetycznej budynku, jaka nastąpi w wyniku realizacji projektu:

Oszczędność energii

(efektywność energetyczna budynku)

Poziom

dofinansowania

– powyżej 25% do 40% 25%
– powyżej 40% do 60% 35%;
– powyżej 60% 45%

w działaniu 2.8 RPO WZ maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 85%.

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

W obu działaniach zapisano kilka istotnych warunków, które trzeba spełnić i które będą mieć istotny wpływ na ocenę Twojej inwestycji. Wśród nich znalazły się m.in. takie kryteria jak:

 • projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się w ogóle do dofinansowania;
 • projekt może dotyczyć tylko budynków mieszkaniowych wielorodzinnych (min. 3 odrębne lokale mieszkalne) i publicznych;
 • dotację może otrzymać jedynie projekt dotyczący budynku, w którym przynajmniej 50% mieszkań ma charakter mieszkania socjalnego lub komunalnego (UWAGA – ten warunek dotyczy tylko i wyłącznie działania 2.8 RPO WZ).

Prosimy też pamiętać o tym, że obowiązkowym załącznikiem do każdego wniosku o dofinansowanie jest audyt energetyczny.

Jeżeli nie masz pewności, czy Twój projekt wpisuje się w założenia Działania 2.7 RPO WZ lub 2.8 RPO WZ skontaktuj się z nami. Nasi doradcy przeanalizują Twoją inwestycję, zaproponują wymagane zmiany, a następnie pomogą Ci w przygotowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej.

Do kiedy można aplikować o dotacje na termomodernizację?

Nabory wniosków o dofinansowanie będą trwały:

 • w działaniu 2.7 RPO WZ – do 31 sierpnia 2017 r. (nastąpiło wydłużenie naboru wniosków)
 • w działaniu 2.8 RPO WZ – do 30 czerwca 2017 r.