Dotacje dla firm z Koszalina, Kołobrzegu i okolic

30 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ 1.8). Tym samym, o dotację mogą się ubiegać przede wszystkim firmy z Koszalina, Białogardu, Kołobrzegu oraz okolic wymienionych miast.

Jakie firmy mogą otrzymać dofinansowanie?

Dotację w ramach Działania 1.8 RPO WZ mogą otrzymać przedsiębiorcy z sektora MSP, tzn.:
– mikroprzedsiębiorcy,
– mali przedsiębiorcy,
– średni przedsiębiorcy.
Istotnym jest, aby projekt unijny był realizowany wyłącznie na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem Działania 1.8 RPO WZ jest dofinansowanie tych przedsiębiorstw, których inwestycje doprowadzą do wdrożenia innowacji technologicznych, a docelowo sprawią, że przedsiębiorstwo:

  • wprowadzi do swojej oferty nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługę lub
  • zwiększy efektywność produkcji lub
  • doprowadzi do zasadniczej zmiany procesu produkcji .

Biorąc pod uwagę powyższe, ubiegając się o dotację w niniejszym konkursie możesz otrzymać dofinansowanie między innymi na następujące kategorie wydatków:
– zakup gruntów,
– zakup budynków i budowli,
– zakup robót i materiałów budowlanych,
– zakup maszyn i urządzeń,
– zakup linii produkcyjnych,
– zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Dodatkowo, premiowane będą projekty, które tematycznie wpiszą się w jedną z poniższych branż:
– metalową,
– maszynową,
– turystyczną,
– biogospodarkę,
– drzewną,
– chemiczną,
– działalność morską
– logistykę,
– usługi przyszłości.

Jakie można otrzymać dofinansowanie?

Poziom dofinansowania w ramach Działania 1.8 RPO WZ jest uzależniony od statusu przedsiębiorstwa – większe dofinansowanie przyznane będzie mikro i małym przedsiębiorcom, natomiast dofinansowanie dla średnich przedsiębiorców będzie o 10% niższe.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:
Mikro i małe przedsiębiorstwa 55%
Średnie przedsiębiorstwa 45%
Maksymalna kwota dofinansowania 1 mln zł

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Przedsiębiorcy mogą składać swoje projekty unijne najpóźniej do 5 maja 2017 roku.

Zapraszamy Państwa na indywidualne spotkanie z naszymi specjalistami, którzy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania w temacie Działania 1.8 RPO WZ oraz pomogą Państwu przygotować wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.