Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe

Twoja firma prowadzi lub planuje rozpocząć badania przemysłowe lub prace rozwojowe nad nowymi produktami? Poszukujesz wsparcia finansowego na zakup aparatury badawczej lub koszty związane z opłaceniem pracowników realizujących badania? Sięgnij po dotacje unijne dla firm w ramach POIR 1.1.1 tj.  dotacji na „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Jakie firmy mogą otrzymać dofinansowanie ?

W konkursie mogą wystartować wyłącznie przedsiębiorcy z sektora MŚP tzn. mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Nie ma znaczenia w jakim województwie prowadzisz swoją działalność gospodarczą oraz w jakim województwie planujesz realizować swój projekt.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach POIR 1.1.1 ?

Jeżeli planujesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR Twój projekt musi obejmować:
– badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
– eksperymentalne prace rozwojowe.
Co istotne, jeśli nie przewidziałeś w swoim projekcie prac rozwojowych nie będziesz mógł ubiegać się o dotację.

Dofinansowaniu podlegają m.in. następujące wydatki kwalifikowane:

  • wynagrodzenia osób, które będą zatrudnione przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych
  • wynagrodzenie podwykonawców, odpowiedzialnych za wykonanie merytorycznych prac w projekcie,
  • koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty budynków i gruntów (dzierżawy, wieczystego użytkowania lub amortyzacji),
  • pozostałe koszty operacyjne np. zakup materiałów, wynajem powierzchni laboratoryjnych, promocja projektu, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
  • koszty pośrednie, w tym m.in. takie koszty jak: koszty ochrony i sprzątania, koszty mediów, koszty najmu, koszty ubezpieczeń majątku, koszty utylizacji odpadów, koszty obsługi prawnej i księgowej

Jakie możesz otrzymać dofinansowanie ?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 2 mln zł (mazowieckie 5 mln zł)
Maksymalna wartość dofinansowania:
– dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe 20 mln €
– dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe 15 mln €
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 50 mln €
Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu POIR 1.1.1:
– w przypadku badań przemysłowych 70%
– w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 45%
Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu:
– w przypadku badań przemysłowych 80%
– w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 60%

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR  zakończy się w dniu 2 stycznia 2017 roku. Potrzebujesz kompleksowego wsparcia w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczania projektu finansowanego ze środków POIR 1.1.1 – skontaktuj się z nami.