Dotacje dla firm na prace B+R w zachodniopomorskim

Wsparcie prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorców stanowi jeden z głównych priorytetów województwa zachodniopomorskiego. Firmy ze Szczecina, Koszalina oraz pozostałego obszaru województwa, jak również przedsiębiorcy z innych województw – chcący realizować swoje projekty na ww. obszarze – mogą ubiegać się o dotacje na “Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w ramach Działania 1.1 RPO WZ – Typ 2.

Jakiego typu projekty mogą otrzymać dotacje unijne?

W ramach niniejszego naboru wniosków dofinansowaniu podlegać będą projekty z tzw. typu 2 tzn. “Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej„. Co istotne, wspierane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do innowacji w drodze od powstania pomysłu do etapu wdrożenia.

Podejmując decyzję o przystąpieniu do konkursu musisz wiedzieć, że:

  • projekt nie może składać się wyłącznie z jednego etapu – etapu pierwszej produkcji,
  • w ramach realizowanego projektu nie można rozpocząć produkcji na skalę masową.

Wsparcie obejmuje:

  • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej) lub
  • eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).

Kto może ubiegać się o dotację w ramach Działania 1.1 RPO WZ?

Konkurs jest skierowany zarówno do przedsiębiorców z sektora MSP (mikro, małych i średnich firm), jak również dużych przedsiębiorstw oraz partnerstw naukowo przemysłowych.

Na jakie wydatki można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach Działania 1.1 PO WZ może objąć następujące koszty:
– prace demonstracyjne,
– tworzenie prototypów,
– walidacja produktów,
– uruchomienie pierwszej produkcji (linia pilotażowa, testowanie, pierwsze wdrożenie przemysłowe).

Jakie możesz otrzymać dofinansowanie i do kiedy można składać wnioski?

Dofinansowanie jest uzależnione od typu ponoszonego wydatku, niemniej jednak, nie może przekroczyć 50% jego wartości. Poziom dofinansowania można zwiększyć do 80% – stosując premię za upowszechnienie wyników prac B+R.

Termin składania wniosków upływa w dniu 16 marca 2017 r.

Chcesz wiedzieć, czy w tym roku odbędzie się jeszcze jeden nabór wniosków w ramach Działania 1.1 RPO WZ? Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat warunków udziału w konkursie? Odwiedź nas lub skontaktuj się z nami, a nasi doradcy udzielą Ci wyczerpujących informacji. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie opracowania biznes planu oraz pozostałych załączników – zdaj się na nasze doświadczenie.