Dofinansowanie UE na wyjazd na targi międzynarodowe

Planujesz ekspansję swojej firmy na rynki zagraniczne? Potrzebujesz środków na promocję swoich produktów i usług na międzynarodowych targach? Jeżeli Twoja firma prowadzi działalność na obszarze województwa zachodniopomorskiego możesz sfinansować to wszystko ze środków unijnych w ramach Działania 1.15 RPO WZ.

Jakie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie?

Dotacje w ramach niniejszego konkursu będą udzielane dwóm grupom beneficjentów:
– mikro, małym i średnim przedsiębiorcom – jeżeli projekt będzie dotyczyć planów ekspansji na rynki zagraniczne,
– wykonawcom lub organizatorom, o ile projekt dotyczyć będzie przedsięwzięcia kooperacyjnego przedsiębiorstw w kraju lub za granicą.

Czy dofinansowanie może otrzymać firma z dowolnej branży?

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • Zaawansowane wyroby metalowe
 • Produkty drzewno-meblarskie,
 • Opakowania przyjazne środowisku,
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • Multimodalny transport i logistyka,
 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Na jakie wydatki można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.15 RPO WZ dofinansowaniu podlegają m.in. poniższe wydatki:

 • udziału w targach w charakterze wystawcy,
 • doradztwa zorganizowaniu prezentacji oferty na targach,
 • doradztwa w sferze marketingu,
 • doradztwa w doborze partnerów gospodarczych
 • doradztwa przy tworzeniu sieci dystrybucji,
 • pozyskanie dokumentów potrzebnych do wprowadzenia produktów i usług na wybrane rynki,
 • kosztów udziału w misjach gospodarczych i spotkaniach z potencjalnymi partnerami,

które przyczynią się do realizacji opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Na jakie targi można wyjechać z dofinansowaniem?

Wymogi konkursu nie zawierają listy targów / imprez wystawienniczych, w których można wziąć udział. Oznacza to, że możesz ubiegać się o dofinansowanie udziału w dowolnym wydarzeniu, pod warunkiem, że działania będące przedmiotem projektu dotyczą działalności gospodarczej firmy prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

O jakie dofinansowanie możesz się ubiegać?

Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać na jedno przedsięwzięcie jest uzależniona od typu projektu. Niemniej jednak, bez względu na to jaki projekt chcesz realizować dofinansowanie Twojej “inwestycji” nie może przekroczyć 150 000 zł a poziom dofinansowania wynosi maksymalnie do 85%.

Do kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.15 RPO WZ będzie trwał do 30 września 2016 roku.