Dotacje dla firm ze Szczecina, Świnoujścia i okolic

30 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.7 “Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM)”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ 1.7).  Kto może sięgnąć po dotację – Szczecin, czy nie tylko? Na to oraz wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź w poniższym artykule.

CHCESZ ZDOBYĆ TAKĄ DOTACJĘ? – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

tel. (91)  85 22 387

Czy tylko firmy ze Szczecina mogą otrzymać dotację w ramach Działania 1.7 RPO WZ?

O dofinansowanie ze środków pochodzących z Działania 1.7 RPO WZ mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w obrębie “Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” tj. obszaru obejmującego m.in. takie miejscowości jak: Szczecin, Goleniów, Stargard, Świnoujście, Gryfino, Kobylanka, Nowe Warpno (zobacz pełną mapę obszaru SOM).

Dotacje będą przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców z sektora MSP tzn.:
– mikroprzedsiębiorców,
– małych przedsiębiorców,
– średnich przedsiębiorców.

Jakie wydatki podlegają dofinansowaniu?

W ramach Działania 1.7 RPO WZ firmy mogą ująć w ramach kosztów kwalifikowanych tj. kosztów podlegających dofinansowaniu, m.in. takie wydatki jak zakup:
– gruntów,
– budynków i budowli,
– robót i materiałów budowlanych,
– maszyn i urządzeń,
– linii produkcyjnych,
– wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania).

Jakie warunki musi spełnić firma, aby zmaksymalizować szanse na otrzymanie dotacji?

  • inwestycja musi polegać na wprowadzeniu innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego;
  • w wyniku realizacji projektu musi dojść do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • projekt musi być realizowany na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM);
  • projekt ubiegający się o dofinansowanie musi być zgodny ze strategią ZIT SOM;
  • realizacja projektu musi prowadzić do stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie, dodatkowo premiowane będą projekty przyczyniające się do utworzenia większej liczby miejsc pracy;
  • zakup robót i materiałów budowlanych nie może stanowić więcej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ponadto, ocena wniosku o dofinansowanie uzależniona będzie od m.in.:

  • stopnia wpływu realizacji projektu na założenia Strategii ZIT SOM;
  • komplementarności i zintegrowanego charakteru projektu.

Najwyżej punktowane będą projekty:
– zlokalizowane na obszarze terenu inwestycyjnego oraz projekty powiązane z projektami zrealizowanymi/trwającymi w ramach Strategii ZIT SOM;
– wpisujące się w specjalizacje regionalne określone w Strategii ZIT SOM – premiowane będą: branża metalowa i maszynowa, branża drzewna i chemiczna oraz logistyka;
– realizowane w kooperacji z lokalnymi i ponadlokalnymi partnerami gospodarczymi.

Premiowane będą projekty, które przyczynią się do nawiązania/rozwinięcia współpracy z partnerami działającymi na obszarze SOM. Ponadto dodatkowe punkty uzyskają projekty, których dofinansowanie nie przekroczy 500 000,00 zł.

Jakie będzie dofinansowanie inwestycji i jak wygląda kwestia finansowania projektu?

Przyznane firmie dofinansowanie może być wypłacone w formie zaliczek. Jednocześnie, przedsiębiorcy mogą pokrywać wydatki z własnych środków, a następnie wnioskować o ich zrefundowanie.

Maksymalny poziom dofinansowania: 
– Mikro i małe przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowanych
– Średnie przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowanych
Maksymalna kwota dofinansowania projektu  1.000.000,00 zł

Do kiedy można składać wniosek o dofinansowanie?

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru do 5 maja 2017 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat możliwości aplikowania Państwa firmy w ramach Działania 1.7 RPO WZ prosimy o kontakt z naszymi doradcami.