Dotacje na termomodernizację na obszarze SOM

Klienci zainteresowani termomodernizacją budynków wielorodzinnych na obszarze Szczecina, Świnoujścia, Stargardu i okolic (zobacz pełną mapę SOM) będą mogli ubiegać się niebawem o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych. Nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się w ramach Działania 2.8 „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Jakie projekty mogą wziąć udział w konkursie?

W ramach niniejszego działania dofinansowaniu podlegać będzie głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, która może być poszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej w budynkach wielomieszkaniowych (np. modernizacja klimatyzacji, wymiana oświetlenia itp.).

Ponadto,  realizacja projektu musi skutkować znaczną redukcją emisji CO2  – na poziomie min. 30% przy zamianie paliwa. Jednocześnie, preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczna powyżej 60%. Należy mieć na uwadze, że inwestycje termomodernizacyjne, które wpłyną na poprawę efektywności energetycznej poniżej 25% nie otrzymają dofinansowania.

Kto może otrzymać dofinansowanie na termomodernizację?

O dofinansowanie w ramach Działania 2.8 RPO WZ mogą ubiegać się wskazane poniżej podmioty, o ile ich projekt będzie realizowany w granicach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST,
  • TBS,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • organizacje pozarządowe.

Jak duże dofinansowanie może otrzymać Twój projekt?

Uczestnicząc w naborze wniosków na termomodernizację możesz otrzymać do 85% dofinansowania na zaplanowane w projekcie koszty kwalifikowane. Całkowita pula środków, jaką przeznaczono na dotacje w ramach 2.8 RPOWZ wynosi 18,8 mln zł.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków planowany jest od 30 czerwca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.