Stwórz minimum 10 miejsc pracy i weź 2 mln zł dotacji

Jeszcze tylko przez 2,5 miesiąca tj. do 31 lipca 2017 r., mikro, mali i średni przedsiębiorcy z wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (z tzw. Specjalnej Strefy Włączenia) mogą ubiegać się o dofinansowanie unijne na rozwój działalności swojej firmy. Jeśli planujesz w najbliższym czasie stworzyć minimum 10 miejsc pracy, a jednocześnie potrzebujesz środków na rozbudowę własnej infrastruktury, w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów lub usług – pozyskaj dofinansowanie na swój projekt z dotacji unijnych w ramach Działania 1.6 RPO WZ.

Czym jest Specjalna Strefa Włączenia (SSW)?

Specjalna Strefa Włączenia, to wyselekcjonowane gminy województwa zachodniopomorskiego (zobacz szczegóły), które cechują niekorzystne warunki gospodarcze, społeczne i ekonomiczne. Szczegółowe informacje na temat SSW znajdziesz w naszym poprzednim artykule .

Jak możesz zwiększyć swoje szanse na dotację w ramach Działania 1.6 RPO WZ?

  1. Przeanalizuj, przede wszystkim, czy Twoja inwestycja wpłynie pozytywnie na zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz zwiększenie innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki.
  2. Być może, Twój projekt wpisze się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje.
  3. Zweryfikuj, czy Twój projekt nawiązuje w jakikolwiek sposób do inwestycji, które realizuje samorząd, na obszarze którego chcesz uruchomić / poszerzyć swoją działalność. Jeżeli nie znajdziesz takiego związku, to być może Twoja inwestycja jest komplementarna do projektów, które realizują lub realizowali inni przedsiębiorcy?
  4. Zastanów się, w jakim stopniu Twój projekt jest przygotowany do uruchomienia – czy potrzebujesz jakichś specyficznych pozwoleń, zgód lub np. decyzji wymaganych przepisami prawa.
  5. Określ, ile etatów (w pełnym wymiarze czasu pracy) stworzysz w wyniku realizacji swojej inwestycji. Pamiętaj, że dotacje unijne w ramach opisywanego Działania są przyznawane przede wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy utworzą jak najwięcej miejsc pracy. Jednocześnie pamiętaj, że minimalna liczba etatów, jaką musisz utworzyć, aby móc otrzymać dotację unijną, nie może być mniejsza jak 10 miejsc pracy.
  6. Oszacuj budżet swojego projektu, mając jednocześnie na uwadze to, aby koszt stworzenia 1 miejsca pracy był jak najniższy.
  7. Zastanów się, jakie innowacje produktowe lub/i procesowe wprowadzisz do oferty firmy, w wyniku realizacji swojej inwestycji.
  8. Rozważ realizację swojej inwestycji na obszarze poprzemysłowym, popegeerowskim, pokolejowym lub powojskowym.
  9. Uwzględnij w swoich działaniach działania mające charakter Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
  10. Określ, czy posiadasz wystarczające środki oraz zasoby, aby utrzymać pozytywne efekty inwestycji przez okres min. 4 lat po jej zrealizowaniu.