Dotacje unijne dla firm z branży stoczniowej w Zachodniopomorskiem

W województwie zachodniopomorskim ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych firm, działających bezpośrednio lub produkujących / świadczących usługi dla branży stoczniowej. Dofinansowaniu w ramach Działania 1.5 RPO WZ będą podlegały projekty realizowane w województwie zachodniopomorskim, służące rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego..

Jakim inteligentnym specjalizacjom dedykowany jest konkurs?

Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom województwa zachodniopomorskiego:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych,

przy czym przedmiotem projektu musi być inwestycja w zakresie przemysłu stoczniowego (w szczególności w zakresie budownictwa okrętowego).

Jakie projekty będą podlegały dofinansowaniu?

Dotację będą mogły otrzymać projekty realizowane w zakresie:

 • budowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore i/lub ich naprawy, konserwacji, przebudowy, a także
 • produkcji i dostarczania wyposażenia i części statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore (np. kotwic, śrub napędowych, silników, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, instalacji, oświetlenia).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 RPO WZ?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
które chcą zrealizować swoją inwestycję na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Dotacja unijna może być przeznaczona na zakup:

 • środków trwałych (np. maszyn, urządzeń, sprzętu),
 • nieruchomości,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • licencji, know-how, patentów itp. (tzw. wartości niematerialnych i prawnych),
 • prac przygotowawczych (np. opracowanie dokumentacji projektowej/budowlanej).

Jakie możesz otrzymać dofinansowanie?

Poziom dofinansowania waha się od 45% do 55% i jest uzależniony od statusu firmy Wnioskodawcy.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 4 000 000,00 zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 000,00 zł.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 27 września 2018 r.

Jeżeli jesteś zainteresowany aplikowaniem o dotację w ramach Działania 1.5 RPO WZ odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji – nasi doradcy udzielą Ci wyczerpujących informacji na temat przedmiotowego konkursu oraz pomogą Ci w przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami. Nie masz czasu na spotkanie? – zadzwoń lub napisz do nas.