Dotacje dla firm z województwa lubuskiego

Planujesz realizację nowej inwestycji na obszarze woj. lubuskiego i chcesz sfinansować ją ze środków unijnych? Sięgnij po dofinansowanie dla firm w ramach Działania 1.5.1 RPO i uzyskaj do 55% dofinansowania.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:
– mikroprzedsiębiorstwa,
– małe przedsiębiorstwa,
– średnie przedsiębiorstwa,
– partnerstwa/zrzeszenia MŚP.

Aby mieć możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, Twoja firma musi posiadać siedzibę lub filię na obszarze woj. lubuskiego – nie ma znaczenia czy jest to duże miasto (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra), czy też mniejsza miejscowości lub obszar wiejski. Jednocześnie, Twój projekt musi być realizowany na ww. obszarze.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5,1 RPO Lubuskie 2020 będzie dedykowane dwóm typom inwestycji (typów projektów nie można łączyć w ramach jednego wniosku o dofinansowanie):

I typ – Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP

Projekt musi polegać na wdrożeniu własnych lub nabytych wyników prac B+R do działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników.

II typ projektu – Wsparcie inwestycyjne MŚP

Projekt musi polegać na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług, w tym m.in. w zakresie:

  • realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
  • nabycia oraz wytworzenia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
  • inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
  • tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE,
  • produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
  • wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług, w tym sprzedaży internetowej (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT).

UWAGA: W ramach konkursu kwalifikowane są przedsięwzięcia charakteryzujące się innowacją procesową lub produktową co najmniej na skalę województwa lubuskiego.

Jakie wydatki będą podlegać dofinansowaniu?

Poniżej prezentujemy przykładowe kategorie kosztów kwalifikowanych tzn. kosztów, które podlegają dofinansowaniu w ramach Poddziałania 1.5.1 RPO Lubuskie 2020:
– prace przygotowawcze m.in. dokumentacja techniczna, projekt wykonawczy;
– nadzór inwestorski, inżynierski, autorski;
– działania promocyjne (ograniczenie kwotowe);
– zakup robót i materiałów budowlanych (do 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych);
– zakup środków trwałych;
– zakup wartości niematerialnych i prawnych.

POZIOM DOFINANSOWANIA

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:
– mikro i małe przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowanych
– średnie przedsiębiorstwa 45 % kosztów kwalifikowanych
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 10 000 000 zł

W jakim terminie można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i potrwa do 4 maja 2016 r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące naboru wniosków 1.5.1 RPO Lubuskie 2020 znajdziesz tutaj. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi doradcami, którzy udzielą Ci wszelkich informacji oraz w razie potrzeby opracują dla Ciebie pełną dokumentację aplikacyjną oraz rozliczą Twój projekt.