Sięgnij po „Kredyt na innowacje technologiczne”

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Szukasz dotacji unijnych na wdrożenie w swojej firmie innowacyjnych technologii? Sięgnij po „kredyt technologiczny” zanim zrobią to inni.

W dniu 16 stycznia 2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (3.2.2 POIR).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach „kredytu technologicznego”?

„Kredyt na innowacje technologiczne” jest odpowiednikiem „Kredytu technologicznego” z perspektywy finansowej 2007-2013. Podobnie jak wcześniej, tak również w latach 2014 – 2020 działanie to jest kierowane do sektora MSP, co oznacza, że po „kredyt technologiczny” mogą sięgać wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy. O dofinansowanie swoich inwestycji mogą ubiegać się przedsiębiorcy z obszaru całego kraju, co przełoży się zapewne na dużą liczbę projektów oraz silną konkurencję.

Jakie projekty otrzymają premię technologiczna?

W ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” wspierane będą:

  • projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub
  • projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych w ramach projektu.

Określone w projekcie innowacje mogą mieć charakter:

  • prawa własności przemysłowej lub
  • wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Pamiętaj, że opisane powyżej innowacje muszą mieć na celu wytworzenie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług, procesów.

Na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

Pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców ubiegających się o finansowanie w ramach „kredytu technologicznego” wynosi 400 mln zł. Dofinansowanie projektu nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 50 mln Euro.

Poziom dofinansowania (premii technologicznej) będzie uzależniony od statusu MSP przedsiębiorstwa oraz od województwa, na obszarze którego realizowana jest inwestycja – niższe dofinansowanie otrzymają przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków rozpoczął się z dniem 16 stycznia 2017 r. i będzie trwał do 29 marca 2017 roku.

Potrzebujesz wsparcia przy aplikowaniu o „premię technologiczną”? – zdaj się na nas.

Jeżeli chcesz skorzystać z kredytu technologicznego zgłoś się do nas – nasi doradcy przeprowadzą Cię przez żmudne procedury i przygotują dla Ciebie pełną dokumentację aplikacyjną.