Najpopularniejsze dotacje dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw – znów dostępne

Przedsiębiorcy z sektora MSP, planujący realizację inwestycji na terenie województwa zachodniopomorskiego, mogą po raz kolejny ubiegać się o dofinansowanie unijne w ramach Działania 1.5 RPO WZ (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego).

Którzy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację w ramach Działania 1.5 RPO WZ?

Dofinansowanie unijne będzie przyznawane firmom, które posiadają status MSP tzn. są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami. Kolejny warunek ubiegania się o dotację – to lokalizacja planowanej inwestycji jedynie na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Nie ma jednak znaczenia, czy będzie to duże miasto takie jak Szczecin, Koszalin, Stargard, czy Świnoujście, czy też mniejsza miejscowość lub nawet obszar wiejski.

Kluczowe jest, aby planowane przedsięwzięcie inwestycyjne podejmowane było w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, do których zaliczają się:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Jakiego rodzaju projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Jeżeli chcesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 RPO WZ, Twoja inwestycja musi prowadzić do:
– budowy / rozbudowy przedsiębiorstwa lub
– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu lub
– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa lub
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Realizując jeden z powyższych celów możesz otrzymać dofinansowanie na takie wydatki jak zakup:

 • gruntów, budynków lub budowli,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • nowoczesnych maszyn i urządzeń,
 • linii produkcyjnych,
 • wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowanie).

Jak wygląda finansowanie projektu?

Kwota maksymalnego dofinansowania 4 000 000,00 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 500 000,00 zł
Dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw 55% wydatków kwalifikowanych
Dofinansowanie dla średnich przedsiębiorstw 45% wydatków kwalifikowanych

Kiedy podpiszesz już umowę o dofinansowanie swojego projektu możesz finansować projekt na kilka sposobów:
– pobierając dofinansowanie w formie zaliczek (część dofinansowania zostanie wypłacona w transzach, z góry);
– ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot części poniesionych wydatków do wysokości i poziomu przyznanego dofinansowania;
możesz również łączyć obie te metody.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Termin na składanie wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 1 marca 2019 r.

Dodatkowe informacje na temat Działania 1.5 RPO WZ znajdziecie Państwo w naszym informatorze. Zapraszamy również na indywidualne spotkanie z naszymi doradcami, którzy udzielą Państwu wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania związane z aplikowaniem w ramach Działania 1.5 RPO WZ oraz przygotują pełen wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.