Ruszyły dotacje na budowę sieci internetowych

Jesteś ISP i poszukujesz dotacji na budowę sieci internetowych? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – CPPC ogłosiło 30 września 2015 roku nabór wniosków w ramach Działania 1.1 (POPC 1.1). Działanie to jest „kontynuacją” popularnego Działania 8.4 POIG, a jego celem jest „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Kto może może otrzymać dotację na budowę sieci internetowych?

Konkurs POPC 1.1 jest kierowany wyłącznie do operatorów sieci telekomunikacyjnych (ISP) z sektora MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorców). Tym samym, aby ubiegać się o dotację musisz posiadać wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych – uzyskasz go oczywiście w UKE.

Gdzie znajdę wykaz miejscowości w których można budować sieć NGA?

W przypadku POPC 1.1 wykaz miejscowości znany z Działania 8.4 POIG został zastąpiony obszarami, które obejmują kilka gmin danego powiatu. Obszarów tych jest ponad 200 i to spośród nich możesz wybierać obszar realizacji swojej inwestycji. Przejdź na naszą stronę PROVADO, aby sprawdzić gdzie możesz budować sieć w ramach niniejszego naboru wniosków o dofinansowanie.

Czy sieć którą planuję budować musi spełniać jakieś określone wymogi techniczne?

Do dokumentacji konkursowej dołączono dokładne wytyczne, które określają jakie parametry musi spełniać sieć budowana w ramach POPC 1.1. Zaplanowanie budowy sieci niezgodnie z wytycznymi spowoduje odrzucenie Twojego projektu na ocenie merytoryczno – technicznej.

Pamiętaj również, że podstawowym wymogiem budowy sieci jest zapewnienie mieszkańcom obszaru internetu o przepływności min. 30 Mbit/s.

Jakie mogę otrzymać dofinansowanie w ramach POPC 1.1?

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania POPC 1.1 nie może przekroczyć 10 mln EUR. Zważywszy na rozmiar obszarów jakie mają do dyspozycji ISP jest to próg, którego nie da się praktycznie osiągnąć.

Musisz mieć również na uwadze to, że jeden Wnioskodawca może ubiegać się o łączne dofinansowanie – dla wszystkich złożonych projektów – w kwocie nie większej jak 25 mln zł.  Tym samym, możesz złożyć kilka projektów POPC 1.1 – każdy na inny obszar.

Poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony ściśle od wytypowanego przez Ciebie obszaru – wynosi on od 55-69% kosztów kwalifikowanych.

Chcesz przystąpić do POPC 1.1 – zdaj się na naszą skuteczność!

Planujesz przystąpić do konkursu POPC 1.1? Sprawdź koniecznie nasze referencje. Do tej pory pozyskaliśmy dla naszych Klientów dotacje UE na ponad 45 inwestycji polegających na budowie sieci FTTx oraz sieci radiowych.