ARVADO w gronie najlepszych firm doradczych

Z dumą informujemy, iż w corocznym rankingu ‘Najskuteczniejsze firmy doradcze’, prowadzonym przez magazyn Fundusze Europejskie – w edycji na rok 2017 – w kilku kategoriach zajęliśmy bardzo wysokie pozycje. 

ARVADO Consulting w rankingu „Najskuteczniejszych firm doradczych”

W kategoriach dotyczących projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC, w tym POPC 1.1) 2014-2020 – uplasowaliśmy się na następujących miejscach:

  • jako liderzy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa według liczby projektów, którym przyznano dotacje – zajęliśmy 1 miejsce w kraju;
  • jako liderzy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa według wartości przyznanych dotacji – zajęliśmy 3 miejsce w kraju;
  • jako liderzy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa według wartości projektów, którym przyznano dotacje – zajęliśmy 3 miejsce w kraju.

W kategoriach dotyczących projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 2014-2020 – uplasowaliśmy się na następujących miejscach:

  • liderzy RPO w regionach według liczby projektów, którym przyznano dotacje – zajęliśmy 2 miejsce w województwie zachodniopomorskim;
  • jako liderzy RPO w regionach według wartości przyznanych dotacji – zajęliśmy 4 miejsce w województwie zachodniopomorskim.

Osiągnięte przez nas wyniki potwierdzają, że jesteśmy rzetelnym i sprawdzonym partnerem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla naszych klientów.