RPO-L2020 1.5.1- lubuskie

„Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

 • Typ I Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP.
 • Typ II Wsparcie inwestycyjne MŚP.

Typów projektów nie można łączyć.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Średnie przedsiębiorstwa,
 • Partnerstwa/zrzeszenia MŚP.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Niezwykle istotne będzie dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących nowoczesne technologie a także innych inwestycji w innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji i procesów zarządzania, zwłaszcza tych inwestycji, poprzedzonych realizacją prac badawczych, rozwojowych, tworzeniem prototypów czy modeli demonstracyjnych w ramach Działania 1.1.

W ramach działania zaplanowano również dofinansowanie inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym w zakresie ekoinnowacji.

Wsparcie obejmie w szczególności: rozbudowę przedsiębiorstw, zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego w celu wprowadzenia na rynek nowych i/lub ulepszonych produktów/usług.

Dofinansowaniem zostaną objęte także przedsięwzięcia służące rozwojowi produktów i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno – komunikacyjnych.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

 • Maksymalna pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw, w tym wdrożenie wyników prac B+R, zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
  • 55% kosztów kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.
 • Maksymalna pomoc na eksperymentalne prace rozwojowe – 25% kosztów kwalifikowalnych projektu (możliwe zwiększenie do 60%).
 • Maksymalna pomoc na wspieranie innowacyjności – 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 10.000.000 zł.

DODATKOWE INFORMACJE

Preferencją zostaną objęte projekty:

 • realizowane w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu (szczegółowe zasady realizacji/wdrażania inteligentnych specjalizacji zostały określone w Programie Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego),
 • dotyczące wdrożenia prac B+R (I typ projektu), będące kontynuacją badań/ prac rozwojowych przeprowadzonych w Działaniu 1.1,
 • z zakresu ekoinnowacji, które będą nastawione na skuteczne wykorzystanie surowców.