RPO WZ 1.6 – zachodniopomorskie

 

„Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Typ projektu: Inwestycje przedsiębiorstw.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

NA JAKIM OBSZARZE NALEŻY REALIZOWAĆ PROJEKT ?

Inwestycja dofinansowana z funduszy unijnych pochodzących z Działania 1.6 RPO WZ musi być realizowana przez przedsiębiorcę na obszarze województwa zachodniopomorskiego w Specjalnej Strefie Włączenia.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOTACJĘ ?

Dotacje otrzymane przez firmy w ramach Działania 1.6 RPO WZ można przeznaczyć na finansowanie wydatków obejmujących inwestycje m.in. w:

 • grunty, budynki, budowle,
 • nowoczesne maszyny i urządzenia,
 • linie produkcyjne,
 • wartości niematerialne i prawne (np. licencje),
 • wdrażanie nowych technologii.

Istotnym jest, aby planowana do realizacji inwestycja polegała na:

 • budowie/rozbudowie firmy,
 • wykreowaniu nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększeniu efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zmianie procesu produkcyjnego w zasadniczy sposób.

Inwestycje mają w konsekwencji prowadzić do stworzenia stałych miejsc pracy.

JAKI JEST POZIOM DOFINANSOWANIA ?

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach Działania 1.6 RPO WZ kształtuje się następująco:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowanych,
 • Średnie przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowanych.