RPO WP 1.3 – podlaskie

„Wsparcie inwestycji w MŚP”

JAKIE SĄ TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ?

Typ 1 – Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym m.in.:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ?

 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Średnie przedsiębiorstwa.

JAKA JEST WARTOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA ?

 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną:
  • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
  • Średnie przedsiębiorstwa – 60%
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze – 50%
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis – 50%
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100.000 zł.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 20.000.000 zł.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINASOWANIE ?

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na następujące rodzaje wydatków (ważniejsze wybrane):

 • Dokumentację projektową (dokumentacja techniczna, mapy, szkice itp.);
 • Nadzór budowlany i inwestorski;
 • Materiały i roboty budowlane;
 • Grunty zabudowane i niezabudowane (do 10% wydatków kwalifikowalnych);
 • Koszty nabycia środków trwałych, w szczególności maszyny i sprzęt produkcyjny;
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych zwiazanych z transferem technologii;
 • Koszty nabycia oprogramowania związanego nierozerwalnie z procesem produkcji i niezbędnym do realizacji projektu;
 • Zakup środków transportu (w szczególnych warunkach);
 • Wydatki na specjalistyczne usługi szkoleniowe (do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych).