Wzmianki nt. dotacji na budowę sieci szerokopasmowych

Na konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego Stanisław Dąbek z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji poinformował, iż pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) powinny zostać ogłoszone w pierwszej połowie 2015 r. Szczegółowe warunki podziału pieniędzy przeznaczonych na wypłatę dotacji znane będą po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską PO PC.

Dofinansowanie w ramach PO PC będzie przyznawane głównie w dwóch obszarach:

  • projekty obejmujące powierzchnię gminy i większe,
  • projekty obejmujące powiaty. W tym drugim przypadku wartość projektów mogłaby sięgać nawet około 70 mln euro.

Wielkość dofinansowania inwestycji będzie uzależniona od obszaru na jakim będzie realizowany projekt. W przypadku wykorzystania pomocy regionalnej poziom dofinansowania najniższy będzie w województwie mazowieckim. W przypadku Polski Wschodniej dofinansowanie sięgnie 50 proc. – dodatkowo, w ramach tzw. pomocy regionalnej wyższe dofinansowane będą mogli zyskać mali operatorzy (o 20 proc, wyższe) i średnie przedsiębiorstwa (o 10 proc. wyższe).

Dofinansowywana będzie budowa sieci NGA tzn. sieci o przepływności co najmniej 30 Mbit/s. PO PC dopuszcza również budowę sieci o mniejszych przepływnościach, niemniej jednak zarezerwowane na ten cel środki wynoszą obecnie około 100 mln euro.